Grund­­træner­uddannelse i Golf (GTU) på ISI

I samarbejder med PGA of Denmark og Dansk Golf Union tilbyder ISI Grundtræneruddannelsen i golf. En overbygning på Junior- og Begyndertræneruddannelsen.

Dato:

22. Februar 2023: 18:30-21:30 Virtuelt møde

11-12. Marts 2023: Lørdag kl. 8:30-19:00 & søndag kl. 9-17

15-16. April 2023: Lørdag kl. 8:30-19:00 & søndag kl. 9-17

Tilmeldingsfrist:

31. januar 2023

Målgruppe:

Golfspillere over 16 år med et handicap på maksimum 15. En bestået Junior- og Begyndertræner og GTU er en af forudsætningerne for, at du kan blive optaget som pro-elev.

Formål:

Grundtræneruddannelsen uddanner golfspillere til hjælpetrænere, der kan bistå klubbens PGA-træner i forudbestemte træningsforløb. GTU giver golfspillere mulighed for at udvikle deres egen viden om golftræning, og derigennem forbedre egen træning og opnå bedre resultater. Du bevarer din amatørstatus, selvom du arbejder som lønnet hjælpetræner under en A-pro i klub-regi.

Kursuspris:

Kr. 4.800,- for hele kurset.

Praktikbetaling kr. 1.500,- aftales og afregnes direkte mellem kursist og A-pro.

Kursusindhold GTU: 

Et kursus over 2 weekender og praktikopgaver i samarbejde med en A-pro i en lokal golfklub.

Indhold i weekenderne:

 • Golfteknik
 • Golftaktik
 • Golftræningsmetodik
 • Golftræning i praksis
 • Mental træning, tankesæt
 • Aldersrelateret træning

Praktikopgaverne:

 • Hjælpetræner til fire gruppe-træninger under A-pro med efterfølgende feedback på indsats.
 • Planlægge og styre fire gruppe-træninger, hvor A-pro observerer og evaluerer træningen.
 • Observere minimum 15 af A-pros lektioner.
 • Deltage i almindelige arbejdsopgaver i shoppen og/eller klubben.
 • Nedskrive evalueringerne og feedback fra A-pro og indsende dem.

Forkundskaber: 

For at kunne deltage på Grundtræneruddannelsen (GTU), skal du have gennemført Junior- og Begyndertræneruddannelsen.
 

file_download Download praktikaftale

Online tilmelding til GTU:

keyboard_arrow_up