Værdier og mål

Vi vil bringe eleverne i overskud og inspirere dem til at møde verden fokuseret - i alle livets aspekter.

Som elev på ISI er det vigtigt, at du kender vores værdier og målsætninger, så du ved, hvad du kan forvente dig af os, og hvad vi forventer af dig.

 

 

Formål

ISI Idrætsefterskoles formål er at tilbyde almendannende undervisning på 9. og 10. klasses niveau og at udvikle den enkelte elevs færdigheder i en eller flere idrætter.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne kan indstilles til 9. klassesprøven (FP9) eller 10. klassesprøven (FP10).

Eleverne tilbydes også undervisning, der giver mulighed for træner/leder-virke i den frivillige organiserede idræt.

ISI Idrætsefterskole skal desuden være forum for inspiration, der medvirker til at udbrede kendskabet til idrættens mange facetter i befolkningen og i det samfund, eleverne er en del af.
 

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag bygger på den grundtvigske tankegang og ånd, den danske og kristne kulturarv.

Den enkelte elev skal udfordres og kunne tage ansvar for egen tilværelse, finde sig selv i et forpligtende fællesskab og gennem både idrætten og de almene fag udvikle evnen til at træffe kvalificerede valg og deltage aktivt i menneske- og samfundslivet.

Rammerne for ISI

På ISI Idrætsefterskole finder vi det værdifuldt, at:

 • Idrætten kan være en kilde til velvære, sundhed og glæde, og at mennesker kan mødes omkring idrætten og i dette møde øge bevidstheden om sig selv og om andre.
  • Derfor ønsker vi at skabe et optimalt rum for idrætslige udfoldelser og at lade idrætten være en fundamental ramme for det fælles liv på skolen.
 • Undervisningen i efterskolemiljøet kan tilføre det enkelte menneske nye ressourcer i form af kundskaber og færdigheder.
  • Derfor ønsker vi at skabe optimale betingelser for undervisning i udvalgte idrætsgrene såvel som i folkeskolens fag på 9. og 10. klassetrin for at øge elevens faglige og menneskelige kompetencer
 • At mennesker oplever sig selv som en værdifuld del af et dagligt, forpligtende fællesskab.
  • Derfor ønsker vi at tilbyde et efterskolemiljø, hvor eleverne til dagligt bor, spiser og deltager i undervisningen sammen med andre, og hvor eleverne forpligter sig til at indgå konstruktivt i arbejdet med at få dagligdagen til at fungere.

Pædagogiske og menneskelige værdier

På ISI Idrætsefterskole finder vi det værdifuldt, at:

 • Det enkelte menneske bliver bevidst om egne ressourcer og får mod og styrke til at udfolde dem til glæde for sig selv og andre.
  • Derfor ønsker vi gennem undervisningen og det øvrige samvær at give eleven en øget bevidsthed om egne evner, kvaliteter og egenskaber og samtidig give eleven inspiration og mod til at bruge sine ressourcer til glæde for sig selv og andre.
 • Det enkelte menneske oplever muligheden for at skabe kvalitet i tilværelsen.
  • Derfor ønsker vi at give plads for elevernes medindflydelse og aktive deltagelse i efterskolens dagligdag.
 • Der er en oplevelse af nærhed og engagement mellem mennesker, og at mennesker så vidt muligt fremstår, som dem de er, og bliver set, som dem de er.
  • Derfor ønsker vi at være engagerede og synlige lærere og at se og respektere hver enkelt elevs særegenhed.
 • Den enkelte har frihed til at være sig selv under ansvar overfor fællesskabet.
  • Derfor ønsker vi at lade den enkelte elev udfolde sig, og samtidig være klar til at sætte grænser for udfoldelsen, når vi vurderer, at den er til skade for fællesskabet.
 • Fællesskabet har ansvar overfor individet.
  • Derfor ønsker vi at lade fællesskabet udfolde sig, og samtidig være klar til at sætte grænser for udfoldelsen, når vi vurderer, at den er til skade for enkeltindivider.
 • Mennesker er forskellige, og vi ser mangfoldighed som en styrke.
  • Derfor ønsker vi at møde forskelligheden og mangfoldigheden åbent og fordomsfrit.
 • Mennesker har et positivt og engageret livssyn.
  • Derfor ønsker vi at fremstå som positive og engagerede mennesker og lærere.
keyboard_arrow_up
Bliv elevBesøg os