Mission, vision og værdier

ISI's mission

ISI er livsoplysning, demokratisk dannelse og tilegnelse af ressourcer og kvalifikationer.

Vi skaber et attraktivt idrætsmiljø i samspil med det lokale idrætsnetværk, og et inspirerende undervisningsmiljø - med idrætten som en fundamental ramme for samværet på skolen.

Vi ser en særlig styrke i de kvaliteter, der opstår, når mennesker mødes i idrætten. Vi ser mulighed for erkendelse og perspektivering gennem idrætten.

Vi dyrker livsduelighed: At kunne tage ansvar, give og tage imod. At have overskud og mod til at være i - og stille noget op med - tilværelsen. At leve et liv til glæde og gavn for sig selv og andre.

Vi klarlægger det enkelte menneskes værdi og værdighed - at være sig selv bekendt og gøre sig positivt gældende.

ISI er vilje, engagement og begejstring.

 

ISI's vision

ISI skal være Danmarks foretrukne idrætsskole.

Vi skal være unikt rum for faglig, idrætslig og menneskelig udvikling - med fokus på den enkeltes bidrag og indsats.

ISI's værdier

På ISI har vi fokus på en fælles forståelse og forventning til livsindstilling og adfærd hos hinanden - personale, elever og samarbejdspartnere.

Vi finder det væsentligt at være fokuseret, i alle idrættens og livets aspekter, med afsæt i følgende FOKUS-værdier:

ISI fokus-værdier

 

Fællesskab

 • Vi indgår i forpligtende relationer med hinanden - med nærvær og gensidig respekt
 • Vi tager ansvar for fællesskabet, og fællesskabet tager ansvar for den enkelte
 • Vi værner om hinanden - og skaber fordele for alle parter
 • Vi anser forskellighed som en styrke og en katalysator for udvikling

Overskud

 • Vi er åbne - nysgerrige, tolerante og forundringsparate
 • Vi værdsætter frihed under ansvar - med tillid til hinanden
 • Vi vil det gode liv - vi har noget på hjerte og vil noget med os selv og hinanden

Kvalitet

 • Vi gør vores bedste, når det gælder
 • Vi er troværdige - vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør
 • Vi går foran og tager selvstændigt ansvar - og præsterer sammen
 • Vi kommunikerer ærligt og konstruktivt - vi stiller krav til hinanden og forventningsafstemmer

Udvikling

 • Vi motiveres af at gøre tingene lidt bedre hver eneste dag
 • Vi sætter høje mål og er på forkant med fremtiden og nye tendenser
 • Vi videreudvikler os selv og ISI - i og til tiden

Stolthed

 • Vi har medejerskab, og bidrager alle til ISIs succes og gode image, hver på sin måde
 • Vi skaber stærke miljøer - til gavn for alle i og omkring ISI
 • Vi er gode til at glædes sammen
keyboard_arrow_up