Priser og betaling

Prisen for dit efterskoleophold på ISI Idrætsefterskole er en kombination af egenbetaling og statslig elevstøtte.

Optagelsesgebyr

Det koster dig ikke noget at ansøge om et ophold på ISI Idrætsefterskole.

Først når du er endeligt optaget, bliver I opkrævet et optagelsesgebyr på 4.500 kr. Gebyret er en del af den samlede pris for dit ophold. Det modregnes ikke, og betales ikke tilbage efter endt ophold.

Fortryder du og melder fra før opholdets start, refunderes beløbet ikke, men betragtes som et administrationsgebyr.

Ansøg optagelse på ISI Idrætsefterskole

Elevbetaling

Priser for skoleåret 2024/2025

Prisen for efterskoleophold på ISI i skoleåret 2024/2025 er 3.175,- kr. pr. uge.

Linjeture, events og årets udlandsrejse (skitur) er her på ISI inkluderet i ugeprisen.

Materialegebyr på kr. 3.600 opkræves med første rate af elevbetalingen 1. juni inden skoleårets begyndelse. Materialegebyret dækker bl.a. skoletøj, sangbog, vennekredskontingent, holdbillede og blå bog.
Materialegebyret tilbagebetales ikke.

Elever på golflinjen skal ved skoleårets start betale et engangsbeløb på kr. 5.500,-, dels pga. en øget lærer/elev-ratio på golftræningen - og dels for medlemskab af Ikast Tullamore Golf Club, hvilket giver fri anvendelse af klubbens faciliteter på begge baner (Ikast og Tullamore), herunder driving ranges med frie bolde, kortspilsområder og putting greens. Beløbet dækker også over medlemskab af Ikast Indoor Golf.

coin-purse-1

Statsstøtte

Staten støtter et efterskoleophold med et beløb, som afhænger af elevens forældres indkomst. Skolen søger om statsstøtte til eleverne til delvis dækning af elevbetalingen. Statsstøtten er trukket fra prisen på opholdet, når I modtager betalingsoversigten fra efterskolen.

På efterskole.dk kan I læse om betaling, statsstøtte, indkomstgrundlag med mere og beregne prisen på opholdet, når statstilskuddet er iberegnet:

 Læs mere om økonomi på efterskole

Beregn betaling

accounting-calculator-1

Betaling

Elevbetalingen opkræves i rater.

I foråret før skolestart sender vi betalingsoversigt og indbetalingskort på alle raterne, så I har det fulde overblik fra opholdets begyndelse.

cash-payment-coins

Afbrudt ophold

Hvis du vælger at afbryde dit ophold på efterskolen i løbet af skoleåret, skal du og dine forældre betale fuld pris for de efterfølgende 4 uger. Der gives ikke statstilskud til disse 4 uger.

Efterskolen kan vælge at afbryde opholdet, hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Ved afbrydelsen betales et gebyr svarende til 4 ugers skolepenge. Der gives ikke statstilskud til disse 4 uger

baggage

keyboard_arrow_up
Bliv elevBesøg os