HEISI - Højskolens elevforening

Bevarer kontakten med gode højskolevenskaber.

Gensynsweekender

Højskolens elevforening (HEISI) arrangere hvert år 2 gensynsweekender med deltagelse af nuværende såvel som tidligere højskoleelever. Forårets gensynsweekend ligger, som den altid har gjort i weekenden før påskeugen. Dette er den ”lange” gensynsweekend som varer fra torsdag aften til søndag middag. Det er også i denne weekend, at elevforeningen holder deres årlige generalforsamling, og hvor alle har en mulighed for at stille op til bestyrelsen.
I denne weekend er der ligeledes mulighed for at deltage i linjetræningen fredag formiddag, og have den fornøjelse at kunne konkurrere mod de nuværende elever.
Fredag byder desuden på eftermiddagsaktivitet samt socialt arrangement umiddelbart efter generalforsamlingen.

Lørdag står den på diverse aktiviteter, hvorefter den store fest afholdes lørdag aften i hallen med et vidt udvalg i baren og bestilt DJ der holder festen kørende hele natten.

I efteråret arrangeres den ”korte” gensynsweekend, som foregår fredag aften til søndag. Fredag aften står den på midnatsbold og hyggeligt samvær med nuværende og tidligere kammerater, mens lørdagen står på den helt store fest, hvor der som udgangspunkt er et tilknyttet tema

 

Vi garanterer nogle hyggelige dage og gode fester på rigtig ISI-maner.

Life is ISI


Facebook - så får du informationerne

Bliv venner med HEISI på facebook

Det er her, du kan følge med i alle HEISIs aktiviteter og informationer om kommende arrangementer. Join os og slæb din gamle årgang med til nogle fantastiske weekender tilbage på ISI.

Elevforeningen HEISI - hvem står bag?

Vi er elevforeningens bestyrelse - og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at holde dig og ISI connected - og det bliver sjovt!

 

Indmeldelse

Har du lyst til at blive medlem af elevforeningen, så send en mail til: kontaktheisi@gmail.com
Så kontakter vi dig for yderligere information.


Elevdatabase

Hjælp os med at holde styr på hvor vores tidligere elever på ISI Idrætshøjskole bor i verden.

Vi vil gerne holde vores kartotek intakt, så posten havner det rette sted, når vi sender invitationer og nyhedsbreve ud. Desuden giver databasen også dig en mulighed for at dine gamle ISI-venner.

Send en mail til os med navn, adresse, højskoleår og evt. mobilnr. - og flytter du igen, vil vi bede dig om at udfylde alle felterne igen, tak.

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i HEISI – Højskolens Elevforening Idrætsskolerne Ikast.

Fredag 21. Oktober 2022 klokken 19:30 i foredragssalen p  ISI – Idrætsskolerne Ikast.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2.  Årsberetning

  • Skolens beretning v. Jette Gøth
  • Formandens beretning v. Peter J rgensen / Jonas Christiansen

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021 v. Jonas Christiansen

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen:

    1. Bestyrelsen

  1. Vi skal have valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
  2. Jonas Christiansen, Renate Olsen og Mikkel Schumacher e på valg og ønsker IKKE at genopstille.
  3. Jonas Rohde Mortensen, Camilla Outzen og Tanja Damgaard stiller op.

    2. Suppleanter

    3. Skolens repr sentantskab

4. Revisor

6. Eventuelt

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag 20. oktober 2022.

keyboard_arrow_up
Bliv elevBook rundvisning