Højskolens værdier og mål

 

 

Formål

Det er Idrætshøjskolens formål at udvikle og støtte elevernes modenhed ved at tilbyde almendannende undervisning, hvor idræt og beslægtede emner som f.eks. idrætsinstruktion, træningslære, idræt for børn og unge, handicapidræt, foreningslære, idræt og samfund har en fremtrædende plads.

 

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag bygger på den grundtvigske tankegang og ånd, den danske og kristne kulturarv.
Det enkelte menneske skal udfordres og kunne tage ansvar for egen tilværelse, finde sig selv i et forpligtende fællesskab og gennem såvel idrætten som de almene fag udvikle evnen til at træffe kvalificerede valg og deltage aktivt i menneske- og samfundslivet.

Vi finder det værdifuldt, at idrætten kan være en kilde til velvære, sundhed og glæde, og at mennesker kan mødes omkring idrætten og i gennem mødet mødet øge deres bevidsthed om sig selv og om andre.
Derfor ønsker vi at skabe et optimalt rum for idrætslige udfoldelser og at lade idrætten være en fundamental ramme for det fælles liv på skolen.

For os er det værdifuldt:

 • Undervisningen i højskolemiljøet kan tilføre det enkelte menneske nye ressourcer i form af kundskaber og færdigheder.
  • Derfor ønsker vi at skabe optimale betingelser for undervisning i udvalgte idrætsgrene såvel som i almene højskolefag for på den måde at øge elevens faglige og menneskelige kompetencer.
 • Mennesker oplever sig selv som en værdifuld del af et dagligt, forpligtende fællesskab.
  • Derfor ønsker vi at tilbyde et højskolemiljø, hvor eleverne til dagligt bor, spiser og deltager i undervisningen sammen med andre, og hvor eleverne forpligter sig til at indgå konstruktivt i arbejdet med at få dagligdagen til at fungere.
 • Det enkelte menneske bliver bevidst om egne ressourcer og får mod og styrke til at udfolde dem til glæde for sig selv og andre.
 • Det enkelte menneske oplever muligheden for at skabe kvalitet i tilværelsen
  • Derfor skaber vi plads til elevernes medindflydelse og aktive deltagelse i højskolens dagligdag.
 • Give oplevelse af nærhed og engagement mellem mennesker, og at mennesker så vidt muligt fremstår, som dem de er, og bliver set, som dem de er.
  • Derfor ønsker vi at være engagerede og synlige lærere og at se og respektere hver enkelt elevs særegenhed.
 • Den enkelte har frihed til at være sig selv under ansvar overfor fællesskabet. 
  • Derfor ønsker vi at lade den enkelte elev udfolde sig, og samtidig være klar til at sætte grænser for udfoldelsen, når vi vurderer, at den er til skade for fællesskabet.
 • Fællesskabet har ansvar overfor individet. 
  • Derfor ønsker vi at lade fællesskabet udfolde sig, og samtidig være klar til at sætte grænser for udfoldelsen, når vi vurderer, at den er til skade for enkeltindivider.
 • Mennesker er forskellige, og vi ser mangfoldighed som en styrke.
  • Derfor ønsker vi at møde forskelligheden og mangfoldigheden åbent og fordomsfrit.
 • Mennesker har et positivt og engageret livssyn.
  • Derfor ønsker vi at fremstå som positive og engagerede medarbejdere på ISI.
keyboard_arrow_up
Bliv elevBook rundvisning