Leveregler på ISI Idrætshøj­skole

 

Vi vil gerne have at du får mest muligt ud af dit højskoleophold på ISI. Derfor har vi følgende retningslinjer:

Der er mødepligt til undervisning, måltider og skolearrangementer. I tilfælde af at du ønsker fritagelse, skal du altid lave en aftale med din familielærer.

Der skal være ro på værelsesgangene kl. 23.00. Derefter er almindeligt, stilfærdigt samvær i fælleslokaler velkomment. 

Besøg og eventuelt overnatning af gæster kan ske efter aftale med skolen. Gæster der opholder sig på skolen i undervisningstiden, opfordrer vi til at følge undervisningen i det omfang, det er muligt.

Regler på ISI

  • Der må ikke forefindes alkohol på skolen. Dog kan du købe øl og vin ved højskolens elevfester og andre specielle arrangementer. Som elev kan du gå i byen i din fritid, men du skal overnatte på skolen og har pligt til at følge skolens undervisning den følgende dag.
  • Opbevaring, salg eller indtagelse af hash, narkotika og andre euforiserende stoffer såvel på som udenfor skolens område er forbudt på ISI. Overtrædelser heraf medfører hjemsendelse.
  • Opbevaring, salg eller indtagelse af doping såvel på som uden for skolens område er forbudt på ISI. Overtrædelser heraf medfører hjemsendelse.
  • Fysisk og psykisk vold, tyveri samt hærværk er forbudt på ISI. Overtrædelser heraf kan medføre hjemsendelse.
  • Bliver du sendt hjem, forbeholder ISI sig ret til at opkræve elevbetaling i 4 uger efter hjemsendelsen.
keyboard_arrow_up
Bliv elevBook rundvisning