Sports­Campus Ikast-Brande

Dette er historien om et lokalområde, hvor et idrætsfællesskab har fundet hinanden i én samlet, stærk vision om at tilbyde fysiske aktiviteter, der skal få ALLE til at elske at være aktive. Og vi mener ALLE:

 • De inaktive.
 • Dem, der gerne vil, men ikke rigtigt er kommet i gang.
 • Dem, der i forvejen træner.
 • De mindste børn på daginstitutionerne.
 • Eleverne på skolerne og idrætsskolerne i kommunen: ISI - Idrætsskolernes Ikast (Guldminen, efterskole, højskole), FC Midtjyllands Akademi, Sportstar College, Ikast-Brande Gymnasium, HHX Ikast, Nordre Skoles Idrætsklasser.
 • De tusindvis af aktive i byens idrætsforeningsliv.
 • Talenterne, der stræber efter en idrætslig karriere.
 • Eliteatleter inden for mange forskellige sportsgrene. De professionelle spillere i fx FC Midtjylland og Ikast Håndbold.

Vi taler om Ikast-Brande Kommune, om SportsCampus Ikast-Brande. Et unikt samarbejde, der går på tværs af alt andet, der hidtil er set. Et samarbejde hvor alle disse meget forskellige målgrupper mødes i fælles, idrætslig glæde ved at være fysisk aktive. På den samme område. På en og samme tid. Hvor det både er muligt at tilgodese sundhed, idrætslig udvikling, bevægelsesglæde og toppræstationer – og så i øvrigt være sammen om det.

VISION

Sportscampus Ikast-Brandes unikke sportsmiljø er anerkendt som det stærkeste i Norden. Her sikrer vi at sport, uddannelse og nytænkning går hånd i hånd.

MISSION

Sportscampus Ikast-Brande gør Ikast-Brande Kommune til en attraktiv sports- og bosætningskommune. Her lever borgerne dedikeret, sundt og aktivt.

Brugere, aktører, medarbejdere, interessenter m.v. omkring Sportscampus Ikast-Brande oplever stolthed over at være en del af campusmiljøet – en stolthed som smitter af på kommunens øvrige borgere.

Sportscampus Ikast-Brande har til formål konstant at kvalitets- og fremtidssikre dette unikke sportmiljø i Ikast.

SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGIER

Sportscampus Ikast-Brande bygger på et forpligtende, tæt og positivt samarbejde på tværs af foreningsliv og uddannelsesinstitutioner. Sportscampus Ikast-Brande skaber eliten og favner bredden, da elite og bredde betragtes som hinandens forudsætninger. Netop det positive samarbejde og tilstedeværelsen af både elite-/breddeidræt og uddannelse skaber synergieffekter, som udnyttes til glæde for hele campusmiljøet.

VÆKST OG UDVIKLING

Campusmiljøet medvirker til øget bosætning i kommunen, øget jobskabelse, øget elevtilgang til uddannelsesinstitutionerne, øget medlemstilgang i foreningslivet og en generel øget andel af borgere, som dyrker idræt og motion. Sportscampus Ikast-Brande favner et fuldt uddannelsesforløb fra folkeskolens 0. klasse til afsluttet ungdomsuddannelse – alt sammen med udgangspunkt i samspil mellem idræt og skole og med mulighed for efterskole- og højskoleophold m.v.

Sportscampus Ikast-Brande rummer desuden en videregående uddannelse indenfor fysioterapi, ernæring og/eller andre uddannelser med en idrætslig vinkel.

DET INNOVATIVE IDRÆTSMILJØ

Sportscampus Ikast-Brande omfattes og anerkendes som et levende og inspirerende miljø – et sports- og uddannelsesområde, der er tilgængelig for alle. Nytænkning og tilpasning til nye idrætter, motionstyper, uddannelsestyper, aktiviteter m.v. er en naturlig del af campusmiljøet.

Faciliteterne i Sportscampus Ikast-Brande har høj standard, og modsvarer de behov campusbrugerne efterspørger.

DET HOLISTISKE MENNESKESYN

Sportscampus Ikast-Brande fokuserer på det hele menneske og skaber vindere – på og udenfor banen. Fokuseringen på det hele menneske understøtter, at eliteidræt og uddannelse går hånd-i-hånd. Fokuseringen på det hele menneske understøtter tolerancen for de forskelligheder, som naturligt findes blandt alle mennesker.

UNIKKE RAMMER

Indenfor 200 meters radius tilbyder SportsCampus Ikast-Brande top-kvalificerede rammer/faciliteter, bl.a.:

 • Ikast COMPLETE
 • 3 styrkelokaler
 • Stadome
 • 5 haller
 • 2 mini-haller
 • 16 fodboldbaner
 • Golfbane
 • Golf-træningsanlæg
 • Indoor Golf
 • Dream99

…Og meget mere…

 

I alt kombinerer 850 idrætselever her skolegang med deres sportsgren ⚽️🤾🏼‍♀️🏌️‍♂️💃🏼🏐🚴‍♂️🏀🏸 på:

 • Sportstar College Ikast-Brande
 • ISI Idrætshøjskole
 • Guldminen - ISI Idrætsfriskole
 • ISI Idrætsefterskole
 • FC Midtjyllands Akademi
 • Nordre Skoles Idrætsklasser

AKTØRERNE                  

 • Ikast-Brande Kommune (Herunder Nordre Skoles Idrætsklasser)
 • Sportscenter Ikast
 • FC Midtjylland
 • Ikast Håndbold
 • Ikast FC
 • Ikast KFUM Volleyball
 • Ikast FS Håndbold
 • Ikast FS Badminton
 • Ikast Golf Club (Tullamore)
 • Indoor Golf Midtjylland
 • Ikast-Brande Gymnasium
 • HHX Ikast
 • Sportsstar College Ikast-Brande
 • ISI - Idrætsskolerne Ikast

BESTYRELSE

 • Formand: Torben Østergaard (Direktør, ISI)
 • Claus Steinlein (Direktør, FC Midtjylland)
 • Bo Jensen (Bestyrelsen, Ikast Håndbold)
 • Mads Lindegaard (Direktør, Sportscenter Ikast)
 • Palle Høj (Hovedbestyrelsen, Ikast FS)
 • Rasmus Byskov-Nielsen (Direktionen, Ikast-Brande Kommune)
 • Karsten Werge (Leder, Sportsstar College Ikast-Brande)
 • Marianne Dose Hvid (Rektor, Ikast-Brande Gymnasium)
 • Elisabeth Hattens (Uddannelsesledereder, Handelsgymnasiet Ikast-Brande)

KOORDINATOR

 • Jan Rahbek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up