Vores formål og værdi­grundlag

På ISI Idrætsfriskole Guldminen bliver du del af helt nye rammer for lærelyst, glæde og talentudvikling.

Først oplive, så oplyse

Præcis som en af grundlæggerne af de frie skoler i Danmark, Christen Kold, tror vi på , at børn lærer bedst, når de kan se en mening med at lære. For Kold var oplivelse det at gøre eleverne glade for livet og dermed give dem lyst at udforske livet foran og omkring dem. På ISI Idrætsfriskole Guldminen tager vi afsæt i elevernes idrætslyst for at antænde deres lære- og livslyst.

Guldminen er udviklet i et tæt samarbejde mellem Idrætsskolerne Ikast (ISI) og Superligaklubben FC Midtjylland. For os er legen og glæde de bærende elementer i en hverdag præget af masser af fysisk aktivitet – også i de boglige fag.
Vores ambition er at skabe rammer i verdensklasse. Intet mindre. Så vores elever kan udvikle sig som atlet med fokus på pigehåndbold, pigefodbold eller drengefodbold. Og ikke mindst som ansvarlige, robuste og læringsparate verdensborgere, der har lyst og mod til at bidrage til fællesskabet og til at gøre en forskel.

Vores formål

Guldminens formål er at tilbyde almen dannende undervisning på 0.-9. klasses niveau og at udvikle den enkelte elevs færdigheder i idræt generelt, med særlig fokus på udvalgte idrætsgrene.
Undervisningen tilrettelægges, så den står mål med folkeskolens krav.

Eleverne tilbydes også undervisning, der giver mulighed for træner/ledervirke i den frivillige organiserede idrætsverden. Friskolen drives efter Reglerne for friskoler.

 

 

 

 

 

Vores værdier

Guldminen er en fri skole med de rettigheder og de forpligtigelser, den status medfører. Vores friskole handler om dannelse og uddannelse af hele mennesker igennem idrætten. En friskole, hvor den enkeltes bidrag og indsats vægtes højt, og hvor børnene leger, smiler og griner, mens de lærer og udvikler sig hver eneste dag.

På Guldminen betragter vi både fodbold og håndbold som mål og middel. Det betyder blandt andet, at vi både underviser i og med fodbold og håndbold, fordi der igennem idrætten er er vigtige dannelsesprocesser.

Livslyst og lærelyst

Udover vores fokus på idræt og udviklingen af atleter ønsker vi gennem samvær og undervisning at åbne elevernes øjne for verden og hinanden.

På Guldminen er det, hver elev kommer med, værd at komme med. Eleverne skal hver dag forstå og mærke, at hver enkel er vigtig og har stor betydning for, om fællesskabet og den enkeltes skoleliv lykkes. At vi gennem samværet holder noget af hinandens liv i vores hænder, og at der knytter sig et stort ansvar til den proces.

Tillid og tryghed er vores fundament, og et vigtigt udgangspunkt for, at eleverne tør træffe egne valg og gå egne veje i fællesskabet. For på den måde at erfare, at forskelligheder og mangfoldighed er en ubetinget styrke.
Som skole er det desuden vores pligt at give eleverne forståelsen for, at de hører til i en verden, i et land, i et lokalsamfund, i et fællesskab. Det stræber vi efter gennem forståelse af nutiden, fortolkninger af fortiden og forventninger til fremtiden.

På Guldminen skal vi bevare elevernes mod på livet og lyst til at lære gennem hele skolelivet, så de træder ud som oplyste, lydhøre og engagerede mennesker med en solid ballast af både menneskelig indsigt, faglige kundskaber og med et sundt atletisk fundament.
 

 

 

Læringsstile, rummelighed og respekt

Derfor bliver eleverne hver dag mødt af karismatiske undervisere, der alle er certificerede i læringsstile. På Guldminen tror vi på, at alle børn kan lære alt – det handler om at definere den stærkeste vej til læring – læringsstil - for hvert enkelt barn. Samtidig vil vi understøtte læringsstile med tydelig kommunikation i et positivt og anerkendende læringsmiljø. Den baggrund bruger vi til at skabe motivation og dedikation i alle fag. Det skaber et unikt læringsmiljø, hvor leg og glæde driver elevernes læring.

Læs mere om læringsstile på Guldminen

Såvel menneskeligt som fagligt ønsker vi hermed en rummelig skole, hvor undervisningen tager udgangspunkt i, at man kan lære nyt på mange måder. Vi respekterer, at vores elever rummer evnen til at anvende mange intelligenser i deres søgen på at blive klogere. Det tilrettelægger vi undervisningen efter for på den måde at skabe muligheden for fordybelse og helhedsoplevelser, så elevernes kundskaber bliver tilegnet i meningsfulde sammenhænge.

Det hele stærkt forankret: I vores unikke kultur og miljø som del af to øvrige frie skoler, ISI Idrætsefterskole og ISI Idrætshøjskole, og som tæt samarbejdspartner med FC Midtjylland; fordi vi tror mere på miljø end på medfødt talent.
 

keyboard_arrow_up
GuldmineansøgningBesøg os