At få folk med sig

Mange ønsker at gå forrest og gøre en forskel – og det er en stor gave for et civilsamfund. Det kan vi gøre på mange måder. Stor respekt har jeg fx for dem, der uegennyttigt bruger deres fritid på som frivillig at være ledere som klubtrænere eller foreningsledere.

Jeg har selv nu været leder siden jeg kom hjem fra efterskole i 1993, enten som træner, foreningsleder, lærer eller i erhvervslivet. Her har jeg lært, at der er en fællesnævner for, hvornår jeg er lykkedes bedst som leder: Når jeg har haft folk med mig.

Det lyder banalt, men min erfaring er, at netop dette er den måske vigtigste egenskab for en træner, lærer eller leder: At kunne få folk med sig.

Som leder er jeg altid topmotiveret af udvikling, at lægge strategi og nå de opsatte mål. Naturligvis.

Og at skabe holdånd og fælles vinderkultur, hvor vi er gode til at glædes sammen - med afsættet, at jo mere succes den enkelte spiller/medarbejder har, jo bedre er det for ledelsen og helheden.

Men når dagen er omme, lykkes du ikke med noget af dette, hvis du ikke har folk med dig.

Men hvordan ved man så, om man har det? Et godt bevis på, at du har folk med dig er, at de kommer til dig…! Hvis først dine spillere, elever eller medarbejdere ikke kommer til dig, skal alle alarmklokker ringe. Fordi så er det typisk fordi de tror, at du enten ikke kan eller vil hjælpe dem. Jeg ved ikke engang hvad der er værst af de to…!?

Et afgørende punkt for at vinde folk omkring dig tror jeg er, at alt i dit ledervirke giver mening. Både dine handlinger, din adfærd, de opsatte mål, opgaver og strategien. Jeg ser faktisk ”mening” som forudsætning for, at vi mennesker kan yde motiveret og præstere ambitiøst.

Jeg tror endvidere på, at det er vigtigt at give meget af sig selv. Være tilgængelig. Være respektfuld. Vise tillid og frihed under ansvar. Lægge vægt på dialogen. At vi er tætte på hinanden. At vi alle er ærlige og ansvarsbevidste overfor hinanden og opgaver.

Og endelig huske på, at mennesker er forskellige. At du derfor faktisk leder mennesker ens ved at lede dem forskelligt.

På den måde kan du opnå en glæde og motivation omkring dig ved, at du ser den enkelte, og integrerer dennes behov og ressourcer i dets virke.

Har du folk med dig?

 

Af Torben Østergaard

Direktør, ISI - Idrætsskolerne Ikast

keyboard_arrow_up