Børn i god form lærer mere! 


Flere ”Skolebørnsundersøgelser” taler sit tydelige sprog. Fysisk bevægelse forbedrer børns evne til indlæring og koncentration. Børn, der motionerer i mere end to timer om ugen, klarer sig markant bedre end passive børn. Aktive børn er glade børn. De synes selv, de har lettere ved at få venner, at de er mere raske, og at det er nemmere at komme op om morgenen. 
Fysik overskud giver psykisk overskud, og forskellen bliver større, jo flere timer børnene bevæger sig. 

Barndommen lægger grundsten for en aktiv livsstil senere i livet. Man anlægger sine motionsvaner fra barnsben af, og som voksen er man typisk mere aktiv, når det handler om aktiviteter, man har været fortrolig med som barn. Tankevækkende, ikke?

Idrætsforeningslivet rummer en lang række dannelsesmæssige og sociale fordele, men nu får forenings-idrætten endnu et rygstød, fordi nye resultater fra Københavns Universitet viser, at børn, der dyrker organiseret motion, er sundere. Det, der tæller, er, at børnene rører sig jævnlig, og at intensiteten er høj. 

Forskningsundersøgelserne viser, at især fodbold og håndbold, giver markant bedre fysisk form, markant mere intens motion og tillige bidrager til en øget generel fysisk aktivitet i skole og fritid. 

Undersøgelserne viser, at aktive spillere i alderen 9-16 år har lavere fedtprocent og bedre kondital end ikke-aktive børn. Piger og drenge, der spiller fodbold bare 1-3 gange om ugen, præsterer op til dobbelt så godt som ikke-aktive i konditionstest, og hele 98% af disse fodboldspillere lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet, mens det tilsvarende tal for ikke-aktive børn er 71%. 

Og hvad der er lige så vigtigt er, at børn, der går til foreningsidræt, bruger væsentlig mindre tid på stillesiddende aktiviteter med iPad eller TV. Det er mindst lige så vigtigt, da vi ved, at børn på sofaen lever mere usundt med et større indtag af slik og sodavand. Foreningsidrætten har derfor både en direkte og en indirekte effekt på sundheden.

I 2012 påviste Forskningscenter OPUS, at motion har større betydning for børns læring end kost, og at når fx børn cykler eller går i skole, er de målbart bedre til at koncentrere sig, end de børn, som bliver kørt i bil. Effekten af børnenes fysiske aktivitet inden skoledagens start kan måles i op til 4 timer efter turen til skole, og den morgenaktives koncentrationsevne svarer til en elev, som er et halvt år længere i sit skoleforløb. 

Og nej, kære forældre.
Der er ingen vej udenom, selvom det på kort sigt kan være nemmere at lade børnene flade ud foran fjernsynet end at følge dem til sport, eller at droppe kampen om cykelturen, når det regner. 
Også på dette område er det os, der har ansvaret. 
Sæt i gang!

 

Af Torben Østergaard

Direktør, ISI

keyboard_arrow_up