Læringsstile

Som elev på Guldminen ønsker vi at give dig en skolehverdag med fokus på nærvær, vedkommenhed – og positiv og anerkendende tilgang og feedback.

 

Vejen til den foretrukne læringsstil

Svend Erik Schmidts HAVKAT-model giver garanti for effektiv læring. Måske har du aldrig været bevidst om, hvad der er optimalt, når dit barn skal lære noget nyt? Netop den bevidsthed – for hver eneste elev – er grundelementet i Guldminens læringsstile.

På Guldminen tror vi på, at alle børn kan lære alt – det handler om at definere den stærkeste læringsvej for hvert enkelt barn. Samtidig vil vi understøtte læringsstile med tydelig kommunikation i et positivt og anerkendende læringsmiljø.

HAVKAT

er sammensætningen af forbogstaverne i de seks vigtigste lærings-stile: Holist, Analytiker, Visuel, Kinæstetisk, Auditiv og Taktil.

Er dit barn holistisk og tænker i helheder? Eller er dit barn analytisk og tænker mere på detaljer? Derudover har alle børn fire veje til læring; den visuelle vej – at lære ved at se, en kinæstetisk vej, hvor eleven lærer ved at gøre tingene i praksis, en auditiv måde, hvor eleven lytter for at lære bedst, og en taktil vej, hvor hands on er vejen til læring.

Det betyder i praksis, at børn med for eksempel en stærk auditiv læringsvej arbejder med rim og remser, mens børn med en stærk taktil læringsvej får muligheden for at bruge hænderne kreativt i læringsprocessen.Men naturligvis får alle børn masser af muligheder for at prøve at lære på alle måder og på den måde være en del af det sociale fællesskab i en klasse.

Undervisningen på Guldminen tilgodeser hele havkatten, som gør det både sjovere og mere effektivt for dit barn at lære nyt i et miljø med bevægelse som et centralt element i skoledagen. I de boglige fag, under idræt og i pauserne. 
 

Holistisk

for det holistiske barn, som lærer bedst i helheder

Analystisk

for det analytiske barn, som lærer bedst i detaljer

Visuelt

for det visuelle barn, som lærer bedst ved at se på tekst og billeder

Kinæstetisk

for det kinæstetiske barn, som lærer bedst ved at bevæge sig

Auditivt

for det auditive barn, som lærer bedst ved at lytte

Taktilt

for det taktile barn, som lærer bedst ved at bruge hænderne

 

 

Børn kan lære alt

På Guldminen tester vi naturligvis først dig som elev, dit barn, for hvilken læringsstil, der give de absolut bedste muligheder for at gøre det at lære nyt og accelerere læringen.

Så du, dit barn, allerede fra 0. klasse får optimale muligheder for at lære nyt.

I praksis sker det ved, at underviserne skriver eksempelvis nye ord og hænger dem op i lokalet. Det tilgodeser dig med en stærk visuel læringsvej.

Det bliver kombineret med aktiviteter, hvor du løber rundt og finder ord, hoppe på ord eller andet fysisk aktivitet. Det giver børn med stærk kinæstetisk læringsvej optimale muligheder for at lære nyt.

For dig med stærk auditiv læringsvej arbejder underviserne med rytmer og remser, mens børn med stærk taktil læringsvej får muligheden for at bruge hænderne kreativt.

Naturligvis får alle elever i Guldminen masser af muligheder for at prøve at lære på alle måder for på den måde at være en del af det sociale fællesskab i klassen.

Netop de metoder har allerede vist, at alle børn kan lære alt. Taktikken handler om at finde den stærkeste læringsvej for hver enkelt elev – præcis den læringsvej, der er bedst for dig. I Guldminen bakkes de teorier op af en anerkendende og tydelig kommunikation og et positivt og anerkendende læringsmiljø.

Vi glæder os til at vise dig og din familie vores verdensklasseskole. 

keyboard_arrow_up
GuldmineansøgningBesøg os